produkty

Nawożenie kukurydzy

Udostępnione w naszym asortymencie środki ochrony roślin umożliwiają skuteczne nawożenie kukurydzy. Jest to roślina z wysokimi wymaganiami cieplnymi i pokarmowymi, jednak jej zdolność do wykorzystywania azotu w procesie mineralizacji przewyższa wszystkie inne rośliny. Dlatego postanowiliśmy udostępnić dolistne nawozy, uzupełniające niedobory siarki, magnezu, boru, a także zawierające wyżej wspominany azot, fosfor, czy różne mikroelementy. Dla osób szczególnie dbających o swoje uprawy polecamy także środki poprawiające wytrzymałość roślin na stres i rozwiązujące problemu zachwaszczania gruntu.

KROK 1

rolnictwo

/

kukurydza

KROK 2

wybierz produkt