produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Kukurydza - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej w uprawie kukurydzy.
Kukurydza
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Kombinacja IV
Zabiegi przed i wczesno po wschodowe

Lumax 537,5 SE 3,5 - 4 l/ha

 

-

-

-

Zabiegi nalistne od 2 do 8 liścia

Kukugran 340 SE 1,6 l/ha

 

Milagro 040 SC 0,75 l/ha + Callisto 100 SC 0,75 l/ha

 

Colombus 51 WG 330 g/ha

 

Milagro 040 SC 0,75 l/ha + Kukugran 340 SE 1,2 /ha

 

Ilość substancji aktywnej na ha

mezotrion 131,3 - 150 g/ha

terbutyloazyna 656,3 - 750 g

S - metolachlor 1093,8 - 1250 g

terbutyloazyna 400 g

bromoksynil 144 g

 

nikosulfuron 30 g

mezotrion 75 g

 

nikosulfuron 39,6 g

rimsulfuron 9,9 g

mezorion 118,8 g

 

nikozulfuron 30 g

terbutyloazyna 300 g

bromoksynil 108 g