produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Jęczmień ozimy - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej zbóż.
Jęczmień ozimy
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Jesień

Komplet 560 SC 0,4 - 0,5 l/ha

 

Expert Met 56 WG 0,35 kg/ha

 

Legato Plus 600 SC 1,25 l/ha

 

Wiosna

Picaro SX 50 SG 50 g/ha

 

Starane/Tomigan 250 EC 0,5 - 0,8 l/ha

 

Suma substancji aktywnych jesienią

DFF 112 - 140 g

Flufenacet 112 - 140 g

 

metrybuzyna 32,2 g ,

flufenacet 96,6

 

DFF 125 g

IPU 625 g

 

Suma substancji aktywnych wiosną

tribenuron metylowy 12,5 g

tifensulfuron 12,5 g

 

fluoroksypyr 125 - 200 g