produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Jęczmień jary - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej zbóż.
Jęczmień jary
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Wiosna

Picaro SX 50 SG 50 g/ha

 

Mustang Forte 195 SE 0,8 l/ha

 

Starane/Tomigan 250 EC 0,5 - 0,8 l/ha

 

Suma substancji aktywnych wiosną

tribenuron metylowy 12,5 g

tifensulfuron 12,5 g

 

florasulam 4 g

aminopyralid 8 g

2,4 - D 144 g

 

fluoroksypyr 125 - 200 g