produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Pszenica jara - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej zbóż.
Pszenica jara
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Zalecenia

Picaro SX 50 SG 50 g/ha

Mustang Forte 195 SE 0,8 l/ha

Starane/Tomigan 250 EC 0,5 - 0,8 l/ha

Suma substancji aktywnych

tribenuron metylowy 12,5 g

tifensulfuron 12,5 g

florasulam 4 g

aminopyralid 8 g

2,4 - D 144 g

fluoroksypyr 125 - 200 g