produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Pszenica ozima - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej zbóż.
Pszenica ozima
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Kombinacja IV
Jesień

Boxer 800 EC 2 l/ha + Legato 500 SC 0,1 l/ha + Glean 75 WG 5 - 8 g/ha

Komplet 560 SC 0,4 - 0,5 l/ha + Glean 75 WG 5 g/ha

Expert Met 56 WG 0,23 kg/ha + Alister Grande 190 OD 0,33 kg/ha

Legato Plus 600 SC 1,25 l/ha + Glean 75 WG 5 - 8 g/ha

Wiosna

Caliban 178 WG 0,25 kg/ha + Picaro SX 50 SG 50 g/ha

Picaro SX 50 SG 50 g/ha + IPU 2,5 l/ha

Huzar Activ 387 OD 1 l/ha

Lancet Plus 125 WG 0,2 kg/ha+ Olstic 1 l/ha

Suma substancji aktywnych jesienią

prosulfokarb 1600 g

DFF 50 g

chlorosulfuron 3,75 - 6 g

DFF 112 - 140 g

Flufenacet 112 - 140 g

chlorosulfuron 3,75 g

metrybuzyna 32,2 g

flufenacet 96,6

jodosulfuron 1,5 g
mezosulfuron 2 g
diflufenikan 59,4 g

DFF 125 g
IPU 625 g
chlorosulfuron 3,75 - 6 g

Suma substancji aktywnych wiosną

propoksykarbazon 42 g
jodosulfuron 2,5 g
tribenuron metylowy 12,5 g
tifensulfuron 12,5 g

tribenuron metylowy 12,5 g
tifensulfuron 12,5 g
IPU 1250 g

jodosulfuron metylosodowy 10 g
2,4 - D 377g

florasulam 5 g
piroksysulam 10 g
aminopyralid 10 g
olej