produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Ziemniak - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej w uprawie ziemniaka.
Ziemniak
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Kombinacja IV
Zabiegi po sadzeniu

Nuflon 450 SC 1 l/ha + Command 480EC 0,2 l/ha

 

Command 480 EC 0,2 l/ha+ Sencor 70 WG 0,3 - 0,4 l/ha

 

-

-

Zabiegi przedwschodowe

-

-

Plateen 41,5 WG 1,5 l/ha +     Command 480 EC 0,2 l/ha

 

-

Zabiegi nalistne powschodowe

Targa 10 EC 0,4 - 0,5 l/ha

 

Targa 10 EC 0,4 - 0,5 l/ha

 

-

Basagran 480 SL 1,25 l/ha+                                       Sencor 70 WG 0,25 - 0,3 l/ha

 

Ilość substancji aktywnej na ha

linuron 450 g

chlomazon 96 g

chizalofop - P etylowy 40 - 50 g

 

chlomazon 96 g

metrybuzyna 210 - 280 g

chizalofop - P etylowy 40 - 50 g

 

metrybuzyna 262,5 g

flufenacet 360 g

chlomazon 96 g

 

bentazon 600 g

metrybuzyna 175 - 210 g