produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Rzepak ozimy - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej rzepaku.
Rzepak ozimy
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Do 3 dni po siewie (jesień)

Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha

 

Colzor Trio 405 EC 2 l/ha + Butisan 400 SC 1 l/ha

 

-

Powschodowo (jesień)

Targa 10 EC 0,35 - 0,75 l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha

 

Targa 10 EC 0,35 - 0,75 l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha

 

Navigator 360 SL 0,25 l/ha + Butisan 400 SC 2 l/ha

 

Wiosna

-

-

Targa 10 EC 0,35 - 0,75 l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha

 

Suma substancji aktywnych jesienią

metazachlor 800 g

chlomazon 72 g

chizalofop P - etylowy 35 - 75 g

adiuwant

 

dimetachlor 375 g

chlomazon 60 g

napropamid 375 g

metazachlor 400 g

chizalofop P - etylowy 35 - 75 g

adiuwant

 

chlopyralid 60 g 

pikloram20 g

aminoipyralid 10 g

metazachlor 800 g 

 

Suma substancji aktywnych wiosną

-

-

chizalofop P - etylowy 35 - 75 g

adiuwant