produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Rzepak jary - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej rzepaku.
Rzepak jary
Kombinacja I
Kombinacja II
Do 3 dni po siewie

Butisan 400 SC 2 l/ha + Command 480 EC 0,15 l/ha

 

-

Powschodowo

Targa 10 EC 0,35 - 0,75 l/ha + Atpolan Bio 80 EC 1 l/ha

 

Galera 334 SL 0,3 l/ha + Butisan 400 SC 1,8 l/ha

 

Ilość substancji aktywnej na ha

metazachlor 800 g

chlomazon 72 g

chizalofop P - etylowy 35 - 75 g

adiuwant

 

chlopyralid 80,1 g

pikloram 20,1 g

metazachlor 720 g