produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Pszenżyto ozime - ochrona przed chwastami

Kompleksowe zabiegi ochrony herbicydowej zbóż.
Pszenżyto ozime
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Jesień

Komplet 560 SC 0,4 - 0,5 l/ha + Glean 75 WG 5 g/ha

 

Expert Met 56 WG 0,23 kg/ha + Alister Grande 190 OD 0,33 kg/ha

 

Legato Plus 600 SC 1,25 l/ha + Glean 75 WG 5 - 8 g/ha

 

Wiosna

Picaro SX 50 SG 50 g/ha + IPU 2,5 l/ha

 

Huzar Activ 387 OD 1 l/ha

 

Lancet Plus 125 WG 0,2 kg/ha+ Olstic 1 l/ha

 

Suma substancji aktywnych jesienią

DFF 112 - 140 g

Flufenacet 112 - 140 g

chlorosulfuron 3,75 g

 

metrybuzyna 32,2 g , flufenacet

flufenacet 96,6

 jodosulfuron 1,5 g

mezosulfuron 2 g

diflufenikan 59,4 g

 

DFF 125 g

IPU 625 g

chlorosulfuron 3,75 - 6 g

 

Suma substancji aktywnych wiosną

tribenuron metylowy 12,5 g

tifensulfuron 12,5 g

IPU 1250 g

 

jodosulfuron metylosodowy 10 g

2,4 - D 377g

 

florasulam 5 g

piroksysulam 10 g

aminopyralid 10 g

olej