produkty

WYSZUKIWARKA

 wróć

Pszenżyto ozime - ochrona przed chorobami

Kompleksowe zabiegi ochrony fungicydowej zbóż.
Pszenżyto ozime
Kombinacja I
Kombinacja II
Kombinacja III
Kombinacja IV
Zaprawianie nasion

Zaprawa Real Super 80 FS 150 - 250 ml/100 kg ziarna

 

 

Zaprawa Syrius 02 WS 150 g/100 kg ziarna 

 

 

 

 

Zaprawa Real Super 80 FS 150 - 250 ml/100 kg ziarna

 

Zaprawa Syrius 02 WS 150 g/100 kg ziarna 

 

Pełnia krzewienia do drugiego kolanka

Tern Premium 575 EC 0,8 l/ha

 

Promax 450 EC 0,8 l/ha

 

Tern Premium 575 EC 0,8 l/ha + Promax 450 EC 0,8 l/ha + 

 

Artea 330 EC 0,5 l/ha +           Promax 450 EC 0,8 l/ha

 

Liść flagowy do początku kłoszenia

Dobromir 250 SC 0,5 l/ha

 

Dobromir 250 SC 0,6 l/ha + Rekord 125 SC 0,6 l/ha

 

Rekord 125 SC 0,6 l/ha

 

Dobromir 250 SC 0,6 l/ha + Rekord 125 SC 0,6 l/ha

 

Suma substancji aktywnych w zaprawie

tritikonazol 3 - 5 g/100 kg 

prochloraz 9 - 15 g/100 kg

 

tebukonazol 3 g/100 kg

tritikonazol 3 - 5 g/100 kg 

prochloraz 9 - 15 g/100 kg

 

tebukonazol 3 g/100 kg

 

 

Suma substancji aktywnych w ochronie nalistnej

fenpropidyna 360 g

propikonazol 100 g

azoksystrobina 125 g

 

prochloraz 360 g

azoksystrobina 150 g

epoksykonazol 75 g

 

fenpropidyna 360 g

propikonazol 100 g

prochloraz 360 g

epoksykonazol 75 g

 

propikonazol 125 g

cyprokonazolu 40 g

prochloraz 360 g

azoksystrobina 150 g

epoksykonazol 75 g