*Znak towarowy Agreo został zgłoszony do Urzędu Patentowego (numer Z.407561) i jest własnością Osadkowski S.A. z siedzibą w Bierutowie przy ul. Kolejowej 6.